Loading...
Start 2019-06-28T13:12:47+00:00
Ungdomsverksamhet

Genom våra Tioveckorsprogram får högstadielever vara med i ett tränings- och mentorskapsprogram. Syfte och mål med programmet är att ge kunskap och inspirera till en hälsosam livsstil samt ge verktyg för att kunna sätta upp och nå individuella drömmar och mål.

Läs mer

” Jag har lärt mig hur jag ska förbättra min kondition och ta hand om min hälsa. Genom LA  lärde jag mig även hur jag ska sätta upp mina mål och uppnå dem”

Arrangemang

På områdesnivå arbetar Löparakademin med att arrangera motionslopp i löpning och andra värdeskapande arrangemang. Genom ett brett kontaktnät och erfarenhet från olika branscher har vi lyckats att producera nyskapande och spännande evenemang som fått stort publikt och medialt genomslag.

Läs mer
85%

85% av löparna i våra arrangemang har i enkätundersökning uppgett att de har fått en mer positiv bild av förorten.

Är du intresserad av att hjälpa till, stödja oss ekonomiskt eller ställa några frågor?

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy