-6 #RUN4ZERO

Löparakademin lanserar nu kampanjen #RUN4ZERO som svar på den ojämlika folkhälsan i Sverige.

Vi vill tillgängliggöra motion.

Vi vill förändra människors motionsvanor.

Vi vill öka den totala mängden rörelse.

Vi vill manifestera för rätten till en jämlik folkhälsa.

6 år. Det kan vara skillnaden i medellivslängd mellan om du bor i ett socioekonomiskt utsatt område jämfört med i ett mer välbeställt område i dagens Sverige. Och trenden är tydlig – klyftorna fortsätter att växa.

Skillnader i hälsa mellan områden kan uppmätas redan i förskoleåldern och studier vid Karolinska institutet har visat att skillnader i barns hälsa märks tydligt redan vid fyra års ålder och följer sedan med upp i vuxen ålder. Den ojämlika folkhälsan är ett strukturellt och allvarligt samhällsproblem.

Vi kommer att slopa anmälningsavgifter till våra motionslopp Kistaloppet och Skärholmsloppet.

Vi kommer att göra det för att sänka trösklar och eliminera ekonomiska hinder. 

Vi kommer att erbjuda kostnadsfria löpargrupper för allmänheten. 

Vi kommer att prata om den ojämlika folkhälsan och sätta frågan på dagordningen.

Studier har i decennier etablerat ett samband mellan motion och ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. Konditionsträning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten positivt. Konditionsträning som löpning är just den typen av motion som forskare har sett ger störst effekter på välbefinnandet.

Anmäl dig till Skärholmsloppet och Kistaloppet helt gratis och sprid ordet till dina vänner och kollegor. Hjälp oss att prata om den ojämlika folkhälsan och låt oss tillsammans göra något åt den.

———————————————————————————————————————————

Löparakademin är en ideell organisation som är verksam i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige och arbetar för jämlik folkhälsa och social inkludering. Löparakademin lanserar nu kampanjen #RUN4ZERO. Löparakademin vill prata om de växande folkhälsoklyftorna och sätta frågan på dagordningen. Som första stora lopparrangör i Sverige väljer Löparakademin att helt slopa anmälningsavgifterna till motionsloppen Kistaloppet och Skärholmsloppet för att ta bort de ekonomiska trösklarna och tillgängliggöra motion. Vi kommer även att intensifiera arbetet med kostnadsfria löpargrupper för allmänheten och riktar oss särskilt till motionsovana personer. Löparakademin vill gå i bräschen inom löpar-Sverige genom att sänka trösklar och uppmuntrar även andra arrangörer att arbeta för mer inkluderande arrangemang och kultur.

Anmäl dig till Skärholmsloppet
Anmäl dig till Kistaloppet

Vi fick möjligheten att ta fram denna inspirerande film tillsammans med Hyper Island Motion Creative studenter från Karlskrona. Den möjligheten är vi tacksamma för!

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy