Arrangemang 2017-11-10T09:05:29+00:00

Arrangemang

På områdesnivå arbetar Löparakademin med att arrangera motionslopp i löpning och andra värdeskapande arrangemang. Genom ett brett kontaktnät och erfarenhet från olika branscher har vi lyckats att producera nyskapande och spännande evenemang som fått stort publikt och medialt genomslag. Syftet med arrangemangen är följande:

Förena
Förena människor med olika bakgrund och skapa plattformar för integration

Exponera
Visa upp en positiv sida av området och på så sätt nyansera bilden av förorten

Aktivera
Stimulera till ökad motion och bidra till förbättrad folkhälsa

Arrangemangen är också ett sätt att finansiera Löparakademins ungdomsprogram och allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

(c) Löparakademin 2017