Om oss 2017-10-20T10:03:03+00:00

Om oss

Löparakademin är en ideell organisation som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsområden. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar vi naturliga plattformar för integration och öppnar möjligheter för såväl individer som organisationer att utvecklas. Gemensamt för många av våra projekt är att vi använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar. Löparakademin är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Vision
”Ett Sverige där alla ges möjlighet att uppnå sin fulla potential”.

Ledord: Engagerade, Trovärdiga, Närvarande.

Workshop i Botkyrka, våren 2013.

 

Historik
Grundare av föreningen är Vandad Assadi, Babak Behdjou, Johan Danielsson, John Laselle och David Lillo. Föreningen har bedrivit ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista stadsdel sedan 2009 (tidigare under namnet Husby Marathon). Året därpå (2010) arrangerades första upplagan av Kistaloppet som ett led i ett områdesstärkande arbete. 2012 bytte föreningen namn till Löparakademin (LA) och samma år expanderades verksamheten till fler stadsdelar i Stockholm. Under 2013 startades det första ungdomsprogrammet i Malmö som ett steg mot en nationell expansion. Expansionen har fortsatt och 2017 finns Löparakademin i förutom Stockholm och Malmö även i Göteborg, Uppsala, Jönköping och Västerås. Föreningen har genom åren fått flera utmärkelser för sitt innovativa bidrag till samhället och bland annat ingått i Reach for Change inkubator för socialt entreprenörskap.

Modell
Löparakademins föreningsmodell bygger på att våra värdeskapande arrangemang genererar ett ekonomiskt överskott som finansierar föreningens ungdomsverksamhet. Ungdomarna bidrar i sin tur till arrangemangen genom att hjälpa till som funktionärer.

Vår föreningsmodell.

Styrelse
Vandad Assadi
Johan Danielsson
John Laselle
David Lillo

Personal
John Laselle, Verksamhetsledare
Vandad Assadi, Marknad och Event
Linn Jansson, Eventansvarig
Nils Nestor, Produktionsledare
Diana Tran, Programsamordnare

Art Director
Patrik Zetterberg
Christofer Waller

Ekonomi
Sebastian Petersen