Om oss

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar vi naturliga plattformar för integration och öppnar möjligheter för såväl individer som områden att utvecklas. Gemensamt för många av våra projekt är att vi använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar. Löparakademin är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Vision

” Ett Sverige där alla ges möjlighet att uppnå sin fulla potential (utifrån god hälsa och social inkludering) ”.

Våra ledord

Engagerade, Trovärdiga, Närvarande.

Verksamhetsmål

Jämlik hälsa och social inkludering

Workshop i Botkyrka, våren 2013.

Historik

Grundare av föreningen är Vandad Assadi, Babak Behdjou, Johan Danielsson, John Laselle och David Lillo. Föreningen har bedrivit ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista stadsdel sedan 2009 (tidigare under namnet Husby Marathon). Året därpå (2010) arrangerades första upplagan av Kistaloppet som ett led i ett områdesstärkande arbete. 2012 bytte föreningen namn till Löparakademin (LA) och samma år expanderades verksamheten till fler stadsdelar i Stockholm. Under 2013 startades det första ungdomsprogrammet i Malmö som ett steg mot en nationell expansion. Expansionen har fortsatt och Löparakademin finns nu förutom i Stockholm och Malmö även i Göteborg och Uppsala. Föreningen har genom åren fått flera utmärkelser för sitt innovativa bidrag till samhället.

Styrelse
Christopher Svensson, Ordförande
Natalie Embaye, Vice ordförande
Paloma Labbé, Sekreterare
Vandad Assadi, Styrelseledamot
John Laselle, Styrelseledamot
Annahita Mojarrad, Styrelseledamot
Keya Turan, Styrelseledamot

Personal
John Laselle, Verksamhetsledare
Vandad Assadi, Finansierings- och kommunikationsansvarig
Isabella Kebedom, Programsamordnare
Jonathan Melin, Projektledare
Nils Nestor, Produktionsledare för lopp
Diana Tran, Föräldraledig
Sepideh Jabalameli, Föräldraledig

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy