Tioveckorsprogrammet

I Löparakademins ungdomsverksamhet-  Tioveckorsprogram får deltagare genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål.

Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått:

  •  Stärkt tro på sin egen förmåga
  •  Redskap för att jobba målinriktat
  •  Kunskap om en mer hälsosam livsstil

Gemensam träning för sex av våra Tioveckorsprogram i Stockholm, Uppsala och Västerås. VT17

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och finns vid deltagarnas sida under hela programmets gång. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.

Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför ett idrottsligt mål som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv.

Workshops om SMART:a målmetoden. Ett målsättningsverktyg som är lätt att applicera och hjälper dig att nå dina drömmar och visioner. VT17

Under våren 2022 kommer Löparakademin att genomföra Tioveckorsprogram i:

Start v.10

Husby
Hallonbergen
Tensta
Hässelby/Vällingby
Jakobsberg
Rågsved
Skärholmen
Alby/Norra Botkyrka

Start v.12/v.13

Göteborg

En kortfilm om programmet finns här.

Läs mer och anmäl dig som ledare eller deltagare genom att klicka på respektive!

*Nyhet (helt nya program där vi aldrig verkat i tidigare)

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy