Ungdomsverksamhet 2017-11-08T16:30:41+00:00

Ungdomsverksamhet

I Löparakademins tioveckorsprogram får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål.

Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått:

– Stärkt tro på sin egen förmåga

– Redskap för att jobba målinriktat

– Ökad förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv

Workshop i Skärholmen. Deltagare och ledare sätter upp SMART:a mål för programmet.

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och inspirerar deltagarna. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.

Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför slutmålet som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den metodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier och arbetsliv.

Några deltagare på väg mot målet efter tio veckors förberedelser.

Under hösten 2017 kommer Löparakademin att genomföra Tioveckorsprogram i:

Stockholm (Husby/Akalla, Tensta/Rinkeby, Fruängen, Östberga, Bagarmossen och Jordbro)
Uppsala
Västerås
Jönköping
Göteborg
Malmö

Anmäl dig som ledare här!
Info om ledaruppdraget HT 17. PDF

En kortfilm om programmet finns här.

(c) Löparakademin 2017