Samarbeten 2017-10-18T06:36:21+00:00

Samarbeten

Genom nära samarbeten med våra partners lägger vi grunden för ett framgångsrikt arbete. Våra partners som delar samma värdegrund bidrar med sin kompetens och med finansiering vilket ger oss förutsättningar att utvecklas och växa.

Workshop med Vasakronan.

 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vasakronan är sedan 2013 en av Löparakademins huvudsponsorer och bidrar med bland annat kontorslokaler, finansiering och strategisk rådgivning.

New Balance är ett av världens största sportvarumärken. Med en historia på över 100 år har New Balance byggt en stark position på marknaden och är idag framträdande inom både sport och modevärlden. Att satsa på forskning och välgörenhet har alltid varit centralt för New Balance. New Balance är sedan 2014 en av Löparakademins huvudsponsorer och tillhandahåller bland annat löparskor till föreningens ungdomsverksamhet.

PostkodLotteriets Idrottsstiftelse är en av förmånstagarna till PostkodLotteriet, Sveriges största lotteri. Lotteriet finns för att generera pengar till ideell sektor, med en vision om en bättre värld. Idrottsstiftelsen stöttar Löparakademins ”Tioveckorsprogram” sedan 2015.

Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik som stödjer sociala entreprenörer som arbetar med barn och unga. Löparakademin har från 2011 ingått i Reach for Change inkubator och har fått hjälp med finansiering, kunskap och nätverk.

Stockholms Stad är genom sina ytterstadssatsningar med och stödjer Löparakademins stärkande arbete i Stockholms miljonprogramsförorter.

Mälarenergi är sedan 2017 Löparakademins huvudpartner i Västerås.

Ett stort tack till följande stiftelser som är med och stöttar vår verksamhet.

– Chelha

– Kronprinsessparets stiftelse

– Stiftelsen Oscar Hirsch Minne

– Konung Gustaf V:s 90-års fond

– Jakob Wallenbergs stiftelse

– Stiftelsen Göteborgs barnhus

 

Vi vill även rikta ett tack till alla våra ideella ledare, volontärer, samarbetsföreningar och övriga partners som på olika sätt är med och bidrar till verksamheten!

Våra funktionärer gör ett stort arbete under arrangemangen.