Partners

Genom nära samarbeten med våra partners lägger vi grunden för ett framgångsrikt arbete. Våra partners som delar samma värdegrund bidrar med sin kompetens och med finansiering vilket ger oss förutsättningar att utvecklas och växa.

Workshop med Vasakronan.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vasakronan är sedan 2013 en av Löparakademins huvudsponsorer och bidrar med bland annat kontorslokaler, finansiering och strategisk rådgivning.

Our mission is what drives us to do everything possible to expand human potential. We do that by creating groundbreaking sport innovations, by making our products more sustainably, by building a creative and diverse global team and by making a positive impact in communities where we live and work.

Based in Beaverton, Oregon, NIKE, Inc. includes the Nike, Converse, Hurley, and Jordan brands.

Postkodlotteriet är sedan 2015 med och stödjer Löparakademins verksamhet genom deras idrottsstiftelse.

Gålöstiftelsen är sedan 2018 med och stöttar Löparakdemins ungdomsverksamhet.

Stiftelsen Chelha arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med utbildning i Sverige och Norden.

Stockholms Stad är genom sina ytterstadssatsningar med och stödjer Löparakademins stärkande arbete i Stockholms miljonprogramsförorter.

Stiftelsen belyser, finansierar och initierar projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap för barn och unga i Sverige.

Stockholmsidrotten har sedan 2017 samarbetat med Löparakademins verksamhet i Stockholm.

Nobe Alovera och Vitamin Well är sedan flera år Löparakademins officiella dryckesleverantör och partner till våra evenemang.

Inom ramen för Svensk Friidrotts folkhälsoinitiativ Sverige på fötter stöttar vi Löparakademin med kunskap inom motionslöpning. Vi erbjuder Löparakademins programledare Svensk Friidrotts löpledarkurs och möjligheten att bli certifierade löpledare. En kunskap som medför mervärde för både ledaren och deltagaren i programmet.

Vi vill även rikta ett tack till alla våra ideella ledare, volontärer, samarbetsföreningar och övriga partners som på olika sätt är med och bidrar till verksamheten!

Våra funktionärer gör ett stort arbete under arrangemangen.

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy