Arrangemang

På områdesnivå arbetar Löparakademin med att arrangera motionslopp i löpning och andra värdeskapande arrangemang. Genom ett brett kontaktnät och erfarenhet från olika branscher har vi lyckats att producera nyskapande och spännande evenemang som fått stort publikt och medialt genomslag. Syftet med arrangemangen är följande:

Förena

Förena människor med olika bakgrund och skapa plattformar för social inkludering

Exponera

Visa upp en positiv sida av området och på så sätt nyansera bilden av förorten

Aktivera

Stimulera till ökad motion och bidra till förbättrad och jämlik folkhälsa

Arrangemangen är också ett sätt att finansiera Löparakademins ungdomsprogram och allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

(c) Löparakademin 2018
Integritetspolicy