10 v programmet

I Löparakademins ungdomsverksamhet – Tioveckorsprogrammet får deltagare genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål. Deltagare bör efter avslutat program få 1) stärkt tro på sin egen förmåga, 2) redskap för att jobba målinriktat, samt 3) kunskap om en mer hälsosam livsstil

Bli deltagareBli ledare

Gemensam träning för sex av våra program i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Upplägg

Programmet vänder sig till ungdomar i årskurs sju till nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som motiverar deltagarna och finns vid deras sida under hela programmets gång. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.

Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför ett idrottsligt mål som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan var och en jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv.

En kortfilm om programmet finns här.

Aktuella program

Tioveckorsprogram under våren 2024:

Stockholm start vecka 12
• Husby
• Tensta
• Hallonbergen
• Jakobsberg
• Vällingby
• Skärholmen
• Rågsved

Göteborg start vecka 14
• Hammarkullen
• Bergsjön
• Biskopsgården
• Tynnered (nytt program)

Malmö start vecka 11
• Nydala (nytt program)

Klicka på länkarna för att anmäla dig som ledare, programansvarig eller deltagare.

Workshops om SMART:a målmetoden. Ett målsättningsverktyg som är lätt att applicera och hjälper dig att nå dina drömmar och visioner.