Run For Zero

Med #RUN4ZERO vill vi prata om de växande folkhälsoklyftorna och sätta frågan på dagordningen. Som första stora lopparrangör i Sverige valde vi 2018 att helt slopa anmälningsavgifterna till motionsloppen Kistaloppet och Skärholmsloppet för att ta bort de ekonomiska trösklarna och tillgängliggöra motion. Vi valde även att intensifiera arbetet med kostnadsfria löpargrupper för allmänheten och riktar oss särskilt till motionsovana personer.

Löparakademin vill genom #RUN4ZERO gå i bräschen inom löpar-Sverige genom att sänka trösklar och uppmuntrar även andra arrangörer att arbeta för mer inkluderande arrangemang och kultur.

Samhällsproblemet

6 år. Det kan vara skillnaden i medellivslängd mellan om du bor i ett socioekonomiskt utsatt område jämfört med i ett mer välbeställt område i dagens Sverige. Och trenden är tydlig – klyftorna fortsätter att växa. Skillnader i hälsa mellan områden kan uppmätas redan i förskoleåldern och studier vid Karolinska institutet har visat att skillnader i barns hälsa märks tydligt redan vid fyra års ålder och följer sedan med upp i vuxen ålder. Den ojämlika folkhälsan är ett strukturellt och allvarligt samhällsproblem.

Motion del av lösningen

Studier har i decennier etablerat ett samband mellan motion och ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. Konditionsträning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten positivt. Konditionsträning som löpning är just den typen av motion som forskare har sett ger störst effekter på välbefinnandet.

Vårt initiativ

#RUN4ZERO är vårt svar på den ojämlika folkhälsan som finns i Sverige. Vi vill tillgängliggöra motion. Vi vill förändra människors motionsvanor. Vi vill öka den totala mängden rörelse. Vi vill manifestera för rätten till en jämlik folkhälsa.

Vi kommer att slopa anmälningsavgifter till våra motionslopp Kistaloppet och Skärholmsloppet.

Vi kommer att göra det för att sänka trösklar och eliminera ekonomiska hinder.

Vi kommer att erbjuda kostnadsfria löpargrupper för allmänheten.

Vi kommer att prata om den ojämlika folkhälsan och sätta frågan på dagordningen.

Anmäl dig till Skärholmsloppet och Kistaloppet helt gratis och sprid ordet till dina vänner och kollegor. Hjälp oss att prata om den ojämlika folkhälsan och låt oss tillsammans göra något åt den.